Nieuwsbrief nr 22 (maart) 2016

Nieuwsbrief nr 22 (maart) 2016

jufJeana
Lieve ouders en verzorgers
Na bijna 8 jaar werkzaam te zijn geweest bij De Ukkepukkies, heb ik besloten om ermee te stoppen. Vrijdag 1 April zal mijn laatste werkdag zijn.
Ik heb het werken met de kinderen altijd met heel veel liefde en plezier gedaan en hier ook heel veel van geleerd.
Ik wil iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren.
Mede door jullie enthousiasme en dat van de kinderen voelde het altijd fijn om er te zijn!
Tijd voor een nieuwe fase in mijn leven. Ik heb daar heel veel zin in!
Lieve Groetjes,
Juf Jeana
Afscheid
We hebben ook afscheid genomen van Henny Bult, ze heeft bij ons tijdelijk gewerkt en gaat op een andere school weer aan de slag. Hoera juf Elise Mallegrom is weer terug na haar zwangerschapsverlof, zij neemt een aantal taken over van juf Henny.
Stagiaires
Er zijn veel stagiaires na de voorjaarsvakantie aan de slag gegaan, bij de kleuterklassen, maar ook bij de gymnastiek.
Kleuters
Wat zijn er prachtige kunstwerken gemaakt door onze kleuters en Ukkepukkies. Geweldig, jullie hebben heel veel geleerd over kleuren, vormen en schilders en kunstenaars. Er is donderdag 3 maart een tentoonstelling in ons Oranjemuseum van alle gemaakte werkjes. U bent welkom vanaf 13.00u; dan zijn eerst de Zeesterren, daarna 13.45u de Zeehondjes en 14.30u de Zeeslakjes. De Zeepaardjes zijn ‘s ochtends al te bewonderen om 8.30u
Schoolfotograaf op school voor alle leerlingen en broertjes en zusjes dinsdag 26 april.
Parkeren/ brengen en halen
Helaas merken we dat nog niet iedereen zich bewust is van het effect van verkeerd parkeren. De wijkagent gaat ook controleren.
Fietsen van groep 7 en 8 horen in het fietsenhok naast de school. De fietsen op het grote plein graag goed in de rekken.
De bibliotheek (abonnement) is gratis voor kinderen.
Zagazoo, naschoolse opvang.
Wist u dit? Dat school samenwerkt met onze Buitenschoolse opvang Triodus Zagazoo. De BSO zit bij ons in de school.
Zagazoo zorgt voor opvang na schooltijd van 15:00 uur tot 18:00 uur. Juf Deborah en juf Lisette zorgen ervoor dat de kinderen na schooltijd nog een gezellige middag hebben, met leuke activiteiten en wat te eten en drinken. Natuurlijk zorgt Zagazoo ook voor vakantie opvang en opvang bij een studiedag van 07:30 tot 18:00 uur.
Voor verdere informatie loopt u gerust even langs Zagazoo. Of haal de folder info bij de directie Oranjeschool.
Ziekmelden iedere dag melden voor schooltijd of zo snel mogelijk en bij bezoek tandarts of dokter kopie inleveren van afspraak a.u.b. Dank u
Overblijven en betaling Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht op dinsdag, woensdag en vrijdag. We vinden het ook heel fijn als het per bankbetaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00. Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig. (net als andere kaarten). Heeft u betaald voor een heel jaar of half jaar, dan is de leerkracht daarvan op de hoogte en als het een half jaar betreft, dan is ook de einddatum bekend. Als er een grote betaalachterstand is voor kinderen die willen overblijven dan dat pas weer als de achterstand is verholpen. Dit wordt schriftelijk gemeld bij ouders.
Ouderbijdrage: De ouderbijdrage(Oranjeschool) is nog steeds €32,50. Voor dit schooljaar vanaf januari €16,00. Een vriendelijk verzoek deze over te maken voor alle extra`s die de school biedt met behulp van onze enthousiaste Ouderraad. (hartelijk dank voor alle inzet) Het zijn dure tijden, ook op school. We vragen u toch juist nu de ouderbijdrage te betalen! Het geld wordt gebruikt om de kinderen allemaal iets extra te kunnen geven. De ouderbijdrage en de bijdrage zwemmen kan ook worden betaald vanuit de Ooievaarspas. Wilt u deze laten scannen bij de administratie. Dit kan iedere dag behalve woensdag. In sommige gevallen blijft er ook nog een bedrag over voor het schoolreisje. Dit komt er ook weer aan en we proberen het bedrag om en nabij de €25,00 te houden.
Klassenouders
Na de bijeenkomst zijn de klassenouders gestart en kunt u door een klassenouder gevraagd worden om te helpen bij het organiseren van een activiteit voor de groep. Dit ter ondersteuning van de leerkracht. We komen nog klassenouders tekort, wilt u zich opgeven? Graag! Luizencontrole wordt nu weer gedaan door OR ouders en/of klassenouders. Woensdagochtend 2 maart.
Rapporten
Deze week behoren alle rapporten ingeleverd te zijn! De volgende rapporten gaan al weer mee in de week van 22 maart.U krijgt dan een uitnodiging voor een gesprek en het rapport gaat dan met u mee naar huis.
Vakantieregeling 2015-2016
Goede Vrijdag &
2e Paasdag 25 maart/ 28 maart
Koningsdag Woensdag 27 april 2016
Meivakantie 2 t/m 16 mei
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus
Schoolmaatschappelijk werk aanwezig woensdagochtend en donderdagmiddag.
Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944
e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
CPCloop zondag 6 maart is het zover, alle ouders en leerlingen die hebben ingeschreven hebben de brief over de organisatie ontvangen? Vrijdag krijgen de kinderen die meedoen hun tshirt mee en nu allemaal nog duimen voor mooi weer. Zondag hebben we kraam 69. Graag op tijd komen om de nummers op te spelden.
Gevonden voorwerpen
Bij de gymzaal blijven steeds spullen over: jassen, tassen, sokken, gymschoenen en nog veel meer. Deze week graag meenemen wat van uw kind is. Kleding en schoenen die overblijven en niet opgehaald worden, gaan naar de kledingbank(15 maart).
UKKEPUKKIES
Helaas moeten wij jullie mededelen dat na bijna acht jaar bij de Ukkepukkies te hebben gewerkt juf Jeana afscheid van ons gaat nemen. Zij is toe zoals zij zegt aan een nieuwe uitdaging. Wij wensen haar heel veel succes bij deze nieuwe fase in haar leven.
Zij zal tot 1 april werkzaam zijn bij de Ukkepukkies.
De nieuwe Juf die haar werk gaat overnemen is Priscilla Nijman bij de meeste van jullie al bekend zij heeft tijdens het zwangerschapsverlof van juf Stephanie bij ons gewerkt.
De data voor de ouderactiviteiten zijn:
Spelinloop van 3 maart tot de meivakantie.
Donderdag 3 maart afsluiting van het thema Kunst
Thema Regen
Woensdag 9 maart voor de rode groep
Vrijdag 11 maart voor de gele en de blauwe groep
Dinsdag 15 maart voor alle groepen
Maandag 21 maart voor alle groepen
Donderdag 31 maart voor alle groepen
Thema Eet smakelijk
Woensdag 6 april voor de rode groep
Vrijdag 8 april voor de blauwe en de gele groep
Dinsdag 12 april voor alle groepen
Maandag 18 april voor alle groepen
Dinsdag 26 april voor alle groepen.
Op 26 april komt de schoolfotograaf op school voor alle de drie de peutergroepen.
peuterEETsmakelijk