Nieuwsbrief nr 8 (okt) 2015

Nieuwsbrief nr 8 (okt) 2015

KIDDOkts15
Studiedag woensdag 9 december. Het is niet gebruikelijk om zo kort van te voren een studiedag aan te kondigen.
Maar woensdag 9 december is er een studiedag voor onze leerkrachten en is er geen school!
BIBLIOTHEEK
We willen onder de aandacht brengen dat lezen heel belangrijk is en voorlezen ook.De woordenschat, concentratie en spelling wordt hierdoor bevorderd. En het is ook gewoon een fijne bezigheid. In de bibliotheek vindt u heel veel (voorlees)boeken, tijdschriften, luisterboeken etc. voor uw kinderen. Het is een goede gewoonte om met uw kind iedere week naar de bieb te gaan en thuis lekker (voor) te lezen. Ook voor de Ereader zijn er veel kinderboeken titels beschikbaar. De bibliotheek is gratis voor kinderen.
De school begint als de 2e bel is gegaan en dat is 8.30u. Alle kinderen zijn dan in hun groep en de lessen beginnen. Bent u (en uw kind) te laat dan afscheid nemen op de gang en dan gaat uw zoon of dochter de groep in, op die manier stoort hij of zij de les dan zo min mogelijk.De kinderen mogen vanaf 8.15u naar binnen gebracht worden, dan zijn de deuren open. Eerder niet. Dank u wel.
Gevonden voorwerpen
Nu na de herfstvakantie ligt er nog van alles op een grote hoop, deze week kunt u nog kijken wat er van uw kind bij zit, volgende week wordt het weggebracht.
Schoenen met wieltjes
De schoenen met wieltjes zijn in de school niet toegestaan. Dit betekent dat als de kinderen op school komen de wieltjes eronder uit gehaald moeten worden.
Zending We blijven nog 1 jaar geld inzamelen voor ons goede doel Watoto. In iedere groep staat een busje waar geld in gedoneerd kan worden. We hebben tot nu toe €600,- gespaard. Een prachtig bedrag, helpt u meer er €1000,- van te maken. Het geld wordt gebruikt voor de opvang en onderwijs van kinderen in hun eigen dorp als ze wees geworden zijn.
Overblijven en betaling
Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht, maar het is ook heel fijn als het per bank betaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Hartelijk dank. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00. De ouderbijdrage is nog steeds €32.50. Een vriendelijke verzoek deze over te maken voor alle extra`s die de school biedt met behulp van onze enthousiaste Ouderraad. De ouderbijdragen en de bijdrage zwemmen kan ook worden betaald vanuit de Ooievaarspas. Wilt u deze laten scannen bij de administratie. Dit kan iedere dag behalve woensdag. Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig. (net als andere kaarten).Heeft u betaald voor een heel jaar of half jaar, dan is de leerkracht daarvan op de hoogte en als het een half jaar betreft, dan is ook de einddatum bekend.
Leerplicht Iedere schooldag gaat de deur open voor onze leerlingen en ouders om 8.15 uur, alle kinderen gaan naar hun groep en de eerste bel gaat 8.25u en 8.30 gaat de tweede bel, dan start de juf of meester met het lesprogramma. Alle kinderen moeten op dat tijdstip binnen zijn. Te laat betekent een aantekening en 3 keer te laat een brief met vooral dringend het verzoek om op tijd te zijn. Na 6 keer een gesprek en 9 keer is natuurlijk heel erg, dan volgt er een melding bij leerplicht (dat zijn we verplicht) en na 12 keer komt er een uitnodiging van leerplicht, soms een waarschuwing, maar meestal een boete. Ongeoorloofd verzuim (luxe verzuim) wordt ook bestraft door Leerplicht met een boete. Meer info op: www.leerplicht.denhaag.nl
Ziekmelden iedere dag melden voor schooltijd en bij bezoek tandarts of dokter kopie inleveren van afspraak a.u.b. Dank u
Pauzefit We zijn dit jaar gestart met pauzefit, de leerlingen die overblijven krijgen gedurende het schooljaar sport tijdens het overblijfuurtje door een bevoegde leerkracht van Stichting Wijs. Natuurlijk wordt er rekening mee gehouden dat de kinderen ook rustig moeten eten.
Verlof Juf Elise Mallegrom is met zwangerschapsverlof. We wensen haar een mooie rustige tijd en vooral een lieve gezonde baby. Haar vervanger om te werken met de groepjes leerlingen groep 3 is Marita van Bourgondie
Vakantieregeling 2015-2016
Sinterklaas alleen de middag van vrijdag 4 december
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2016
Voorjaarsvakantie 22 t/ 26 februari 2016
Goede Vrijdag en 2e Paasdag 25 maart/ 28 maart
Koningsdag Woensdag 27 april 2016
Meivakantie 2 t/m 17 mei
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus
Schoolmaatschappelijk werk aanwezig woensdagochtend en donderdagmiddag.
Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op: Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944 e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
UKKEPUKKIES.
Deze week zijn wij (Ukkepukkies en kleuters Oranjeschool) gestart met het thema ”reuzen en kabouters”. Tijdens dit thema werken wij samen met de peuters aan groot en klein en alles wat met de herfst te maken heeft. Wij hopen weer op een leerzaam thema. Natuurlijk hebben wij ook weer de vertrouwde spelinlopen gepland. Een daarvan is een herfstwandeling. Wij gaan met de kinderen naar het bos en gaan daar allerlei opdrachten doen. Zoals de meesten van u wel weten, gaan wij de deur niet uit zonder extra begeleiding. Daarom attenderen wij u erop dat er per peuter een begeleider mee moet. Wanneer u niet in staat bent om zelf mee te gaan, wilt u dan iemand regelen die met uw kind mee gaat? De herfstwandeling is op 6 november en wij vertrekken rond 8.45 uur a 9.00 uur. De wandeling gaat wel een groot deel van de ochtend in beslag nemen.
Spelinloop thema ”reuzen en kabouters”
Woensdag 28 oktober voor de rode groep Vrijdag 30 oktober voor de gele en blauwe groep. Vrijdag 6 november voor alle groepen (wij gaan een herfstwandeling maken waarbij alle peuters een begeleider nodig hebben.)
Zet deze datum in uw agenda: Donderdag 12 november voor alle Ukkepukkies groepen.
Hoera ik word 4!!!
Woensdag 11 november organiseren wij samen met de basisschool weer de ouderbijeenkomst “Hoera ik word 4!” Deze bijeenkomst organiseren wij voor de ouders van kinderen die het komende half jaar 4 jaar worden. Wanneer u bent uitgenodigd heeft u hier al een uitnodiging voor gekregen op uw huisadres. Natuurlijk hopen wij dat u aanwezig bent.Gesloten. In de maand november zijn wij gesloten op: Dinsdagmiddag 3 november. Bibliotheek.Ook dit jaar bezoeken wij weer de bibliotheek! Wij verwachten u en uw kind op onderstaande datums in de bibliotheek aan de Scheveningse weg.
Rood gaat op woensdag 18 november om 10.15 uur. De kinderen gaan dan eerst nog naar school. Geel gaat dinsdag 24 november om 09.00 uur. Blauw gaat dinsdag 24 november om 13.00 uur.
Bijlage: Haagse Natuurverkenners
Zet deze datum in je agenda: zondag 29 november 2015
van 12.00-16.00 uur
Natuur en Techniekspektakel
Deze middag zijn er allerlei activiteiten die gaan over natuur, milieu en techniek. Kom gezellig met je vrienden, vriendinnen en hele familie.
De toegang is gratis!
Neem je Naar buiten kaart mee (de kaart met 50 dingen-die-je-gedaan-moet-hebben voor je twaalfde) Misschien kun je wat afstrepen!
Plaats:
De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75 te Den Haag
Kijk voor meer informatie op: www.denhaag.nl/natuurverkenners