Nieuwsbrief nr 11 (nov) 2015

Nieuwsbrief nr 11 (nov) 2015

sint
Studiedag op woensdag 9 december.
Het is niet gebruikelijk om zo kort van te voren een studiedag aan te kondigen.
Maar woensdag 9 december is er een studiedag voor onze leerkrachten en is er geen school!
Sint
Gelukkig is Sinterklaas weer in het land samen met zijn Pieten. Zaterdag aangekomen in Meppel en nu al in heel Nederland actief! En dat hebben we gemerkt. Dinsdag mochten de kinderen hun schoen zetten en het was wel even schrikken, wat een rommel zeg! Gelukkig hadden alle kinderen een cadeautje in hun schoen. Dank u wel Sinterklaas. We hebben vernomen dat we bezoek krijgen van Sinterklaas en al zijn (rommel) Pieten op vrijdagochtend 4 december. De kinderen zijn `s middags vrij .Het is een kinderfeest en alle kinderen verwelkomen Sinterklaas en de Pieten op het plein. De vakken op het plein zijn voor de kinderen en daaromheen kunnen de ouders een plaatsje vinden. Daarna gaat het hele gezelschap naar binnen en Sinterklaas zal iedere groep of groepen een bezoekje brengen.
Fietsen van groep 7 en 8 horen in het fietsenhok naast de school.
Klassenouders: Er komen nog steeds aanmeldingen binnen en daar zijn we blij mee, in januari willen we met alle klassenouders bij elkaar komen om te inventariseren wat de wensen , taken en mogelijkheden zijn. U kunt nog steeds opgeven.
Geboorte
We feliciteren Elise Mallegrom en haar gezin met de geboorte van hun zoon Laurens !
Rapporten: U heeft van alle leerkrachten de uitnodiging voor het rapportgesprek gekregen. Komt u alstublieft op de aangegeven dag en tijd. Heeft u geen uitnodiging gekregen kijk dan in de tas van uw kind of vraag het de leerkracht.
De bibliotheek (abonnement) is gratis voor kinderen.
Uitstapjes: Er zijn regelmatig uitstapjes naar de bibliotheek en Museon. Er hangt een info bord in de hoek bij de groep van juf Jenny.
Schoenen met wieltjes: De schoenen met wieltjes zijn in de school niet toegestaan. Dit betekent dat als de kinderen op school komen de wieltjes eronder uit gehaald moeten worden..
Leerplicht Iedere schooldag gaat de deur open voor onze leerlingen en ouders om 8.15 uur, alle kinderen gaan naar hun groep en de eerste bel gaat 8.25u en 8.30 gaat de tweede bel, dan start de juf of meester met het lesprogramma. Alle kinderen moeten op dat tijdstip binnen zijn. Te laat betekent een aantekening en 3 keer te laat een brief met vooral dringend het verzoek om op tijd te zijn. Na 6 keer een gesprek en 9 keer is natuurlijk heel erg, dan volgt er een melding bij leerplicht (dat zijn we verplicht) en na 12 keer komt er een uitnodiging van leerplicht, soms een waarschuwing, maar meestal een boete. Ongeoorloofd verzuim (luxe verzuim) wordt ook bestraft door Leerplicht met een boete. Meer info op: www.leerplicht.denhaag.nl
Ziekmelden iedere dag melden voor schooltijd of zo snel mogelijk en bij bezoek tandarts of dokter kopie inleveren van afspraak a.u.b. Dank u
Overblijven en betaling Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht op dinsdag, woensdag en vrijdag. We vinden het ook heel fijn als het per bankbetaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00.Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig. (net als andere kaarten).Heeft u betaald voor een heel jaar of half jaar, dan is de leerkracht daarvan op de hoogte en als het een half jaar betreft, dan is ook de einddatum bekend.
Ouderbijdrage: De ouderbijdrage is nog steeds €32,50. Een vriendelijke verzoek deze over te maken voor alle extra`s die de school biedt met behulp van onze enthousiaste Ouderraad.(hartelijk dank voor het versieren van de school) De ouderbijdragen en de bijdrage zwemmen kan ook worden betaald vanuit de Ooievaarspas. Wilt u deze laten scannen bij de administratie. Dit kan iedere dag behalve woensdag.
Vakantieregeling 2015-2016
Sinterklaas alleen de middag van vrijdag 4 december vrij.
Studiedag 9 december
Kerstvakantie 21 december t/m
1 januari 2016
Voorjaarsvakantie 22 t/ 26 februari 2016
Goede Vrijdag en 2e Paasdag 25 maart/ 28 maart
Koningsdag Woensdag 27 april 2016
Meivakantie 2 t/m 17 mei
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus
SMW
Schoolmaatschappelijk werk aanwezig woensdagochtend en donderdagmiddag.
Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944
e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
UKKEPUKKIES.
Bibliotheek.
Ook dit jaar bezoeken wij weer de bibliotheek! Wij verwachten u en uw kind op onderstaande datums in de bibliotheek aan de Scheveningse weg.
Geel gaat dinsdag 24 november om 09.00 uur .
Blauw gaat dinsdag 24 november om 13.00 uur.
Extra ouderbijdrage.
Vorige week heeft u van ons een brief gekregen over de extra ouderbijdrage voor de feestdagen. Wanneer u deze nog niet heeft betaald, wilt u er dan aan denken om deze de komende week te betalen. Dit kan bij de juffen.
Sinterklaas. Zaterdag is onze Goedheiligman weer aan in de haven van Scheveningen aangekomen. Dat betekent dat wij gaan starten met het thema Sinterklaas. De contactouders van de Ukkepukkies komen daarom donderdag en vrijdag de klassen versieren. Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee. Wij hopen natuurlijk weer op een hele gezellige periode voor de kinderen.
sint
Tien minuten gesprekken.
Binnenkort hebben wij weer de tien minuten gesprekken. Deze gaan plaats vinden op 23, 24, 25 en 26 november. U kunt zich inschrijven op de intekenlijsten. Binnenkort komen deze te hangen op de gang. Let op bij welke juf uw kind is ingedeeld.