Bezoeken musea in maart

Bezoeken musea in maart

Beste ouders, verzorgers van de leerlingen van  schakelgroep 3/4,
 
Er staan de komende tijd 2 bezoeken aan een museum gepland.
Op donderdag 19 maart gaan we naar het Museon, we vertrekken om 8.45 uur. We zijn ongeveer om 10.45 uur weer terug.
 
Op donderdag 26 maart gaan we naar het Muzee Scheveningen, we vertrekken om 12.30 uur en zijn om 15.00 uur weer terug. Omdat we om 12.30 uur vertrekken blijven alle kinderen op deze dag over, dit is eenmalig op kosten van de school.
Voor beide bezoeken is er totaal € 4,- per kind nodig, wilt u dit zo spoedig mogelijk bij mij inleveren?
Wat fijn dat al zoveel ouders de tijd vinden om met ons mee te gaan.
 
Bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groeten,
 
 
Leonie v/d Hoven