Huiswerk

Altijd even klikken op huiswerk om al het huiswerk te kunnen zien!

WEEKTAAK GROEP 8

Handige links om thuis te oefenen!

Begrijpend lezen: http://leestrainer.nl/Begrijpend%20lezen/groep%207%20en/8.htm

Spelling: http://leestrainer.nl/Spelling/bovenbouw.htm

Rekenen: https://www.redactiesommen.nl/

Naam: Groep 8 Oranjeschool, het wachtwoord kun je bij mij verkrijgen.

W
oordenschat: http://leestrainer.nl/Woordenschat/index.htm

Technisch lezen: http://www.spreeder.com/app.php Zelf woordjes toevoegen!

Diverse opdrachten om o.a. voor jouw CITO te oefenen:

Oefenmateriaal CITO

Extra oefenen heel handig!

Rekenen Gynzy

Taal Gynzy

Spelling Gynzy

Studievaardigheden Gynzy

Topografie oefenen

Redactiesommen

Taal + Spelling Cambiumned

Belangrijke data:
Maandag 7 januari start Cito periode groep 8
Vrijdag 25 januari definitief schooladvies Praktijk onderwijs meegeven
Vrijdag 8 februari definitief schooladvies VMBO-VWO meegeven
Vrijdag 22 februari inleveren werkstuk 2
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart
Maandag 4 maart studiedag
Dinsdag 5 maart Cito-grafiek mee naar huis
Vrijdag 12 april Koningsspelen
Centrale eindtoets dinsdag 16 april t/m donderdag 18 april (alleen in de ochtenden)
Donderdag 18 april paasviering
Vrijdag 19 april Goede Vrijdag
Meivakantie 22 april t/m 6 mei
Donderdag 16 mei schoolreisje
Dinsdag 11 juni 9:15 uur Museon
Vrijdag 17 mei studiedag
Maandag 10 juni tweede Pinksterdag
Werkweek maandag 17 juni t/m vrijdag 21 juni
Maandag 24 juni studiedag
Vrijdag 28 juni Museon
Vrijdag 5 juli studiedag
Maandag 8 of dinsdag 9 juli Strandspelen
Dinsdag 16 juli Afscheidsavond groep 8
Vrijdag 19 juli 12:00 uur start zomervakantie

l = leren
m = maken
hw = huiswerk
H= hoofdstuk
GS = geschiedenis
AK = aardrijkskunde
Topo = topografie
BIO = biologie
SB = spreekbeurt

Viool is elke woensdag
Blokfluit is elke donderdag
Contrabas is elke vrijdag

Hier en hier kun je leuke en leerzame filmpjes vinden. Vind je breuken bijvoorbeeld nog lastig? Neem dan zeker een kijkje. Verder is het slim om veel te blijven lezen.

Ben je ziek geweest, de eerst volgende dag dat je op school bent haal je je gemiste toetsen in. Meerdere toetsen gemist, de meester maakt dan in overleg met de leerling een planning zodat de toetsen z.sm. ingehaald worden.

Week 3

Klassendienst: Thomas + Lawang

Maandag 14 januari:
Werkwoordspelling week 18
Extra werk spelling
Gym
Cito rekenen deel 1 (10:45 uur)
Huiswerkbegeleiding 15:00 uur – 16:00 uur
Lyceo 14:00 uur – 16:30 uur

Dinsdag 15 januari:
Cito rekenen deel 2 + 3 (08:45 uur)
Meten = weten les 16 m

Woensdag 16 januari:
Cito rekenen deel 4 neem je zakrekenmachine mee!!!! (10:45 uur)
Redekundig ontleden week 18
Viool

Donderdag 17 januari:
Raak redactiesommen (voor gym inleveren)
Taalkundig ontleden week 18
Taaltoets blok 4
Blokfluit
Gym

Vrijdag 18 januari:
Woordenschat woorden 189 t/m 216 toets
Spelling dictee blok 4
Contrabas

Week 4

Deze week:
CITO M8-toetsen
Inhalen cito werkwoordspelling: Tessel (deel 2)
Inhalen cito rekenen: Tessel (deel 1 t/m 4)
Inhalen begrijpend lezen: Tessel
Inhalen toets C Blits: Tessel
Inhalen toets taal blok 4: Tessel, Merel, Thaïs, Natasja, Sarah
Inhalen dictee blok 4: Tessel, Danish, Thaïs

Klassendienst: Jessica & Natasja

Maandag 21 januari:
Werkwoordspelling week 19
Extra werk spelling
Gym
Huiswerkbegeleiding 15:00 uur – 16:00 uur
Lyceo 14:00 uur – 16:30 uur

Dinsdag 22 januari:
Cito begrijpend lezen deel 1 (8:45 uur)
Taak taal 2 meenemen
Meten = weten les 17 m

Woensdag 23 januari:
Cito begrijpend lezen deel 2 (10:45 uur)
Redekundig ontleden week 19
Viool

Donderdag 24 januari:
Raak redactiesommen (voor gym inleveren)
Taalkundig ontleden week 19
Blokfluit
Gym

Vrijdag 25 januari:
Woordenschat woorden 217 t/m 242 opgezocht
Contrabas

Week 5

Deze week:
Cito M8-toetsen

Klassendienst:

Maandag 28 januari:
Werkwoordspelling week 20
Extra werk spelling
Gym
Huiswerkbegeleiding 15:00 uur – 16:00 uur
Lyceo 14:00 uur – 16:30 uur

Dinsdag 29 januari:
Cito Woordenschat
Meten = weten les 18 m

Woensdag 30 januari:
Redekundig ontleden week 20
Cito DMT
Viool

Donderdag 31 januari:
Raak redactiesommen (voor gym inleveren)
Gym
Blokfluit
Taalkundig ontleden week 20
Cito DMT

Vrijdag 1 februari:
ICT gastles
Woordenschat toets woorden 217 t/m 242

Week 6

Deze week:

Klassendienst:

Maandag 4 februari:
Werkwoordspelling week 21
Extra werk spelling
Gym
Huiswerkbegeleiding 15:00 uur – 16:00 uur
Lyceo 14:00 uur – 16:30 uur

Dinsdag 5 februari:
Meten = weten les 19 m
GS H3 les 3 m
Cito DMT

Woensdag 6 februari:
Redekundig ontleden week 21
Viool

Donderdag 7 februari:
Raak redactiesommen (voor gym inleveren)
Bio samenvatting blok 3 m
Gym
Blokfluit

Vrijdag 8 februari:
Woordenschat woorden 243 t/m 270 opgezocht
AK blok 3 les 2 m
Contrabas