Huiswerk week 5 oktober tot en met 9 oktober.

Huiswerk week 5 oktober tot en met 9 oktober.

Maandag 5 oktober:
De kinderen leren de hele week de tafel van 8. Tevens is het de bedoeling dat de tafels van 1 tot en met 7 worden herhaald. Iedere dag de tafels herhalen. Letten op tempo en correcte antwoorden. De tafels van 1 tot en met 8 plus de tafel van 10 worden maandag 12 oktober getoetst. De kinderen krijgen een toetsblad met 30 tafelsommen door elkaar heen. Ze krijgen hier 5 minuten de tijd voor. De normering betreft 1 fout = 1 punt van het cijfer eraf.
Dinsdag 6 oktober:
De kinderen krijgen vandaag het aanpakhuiswerk voor rekenen in hun rode snelhechters mee naar huis. Het is de bedoeling dat ze dit woensdag 7 oktober ingevuld inleveren op school. Zou u erop toe willen zien dat de kinderen ook de rode snelhechter mee naar school nemen (met het rekenblad in de rode snelhechter)?
Tevens krijgen de kinderen de samenvatting van het eerste hoofdstuk behorende bij het vak geschiedenis mee naar huis. Het is de bedoeling dat de kinderen deze samenvatting leren. Zou u de nadruk willen leggen op de “gekleurde” woorden. De toets wordt op dinsdag 13 oktober afgenomen.
Woensdag 7 oktober:
De kinderen krijgen redactiesommen mee naar huis. Dit moet donderdag 8 oktober worden ingeleverd (wederom in het rode rekenmapje). Zou u er opnieuw op toe willen zien dat de kinderen ook de rode snelhechter mee naar school nemen (met het rekenblad in de rode snelhechter)?
Donderdag 8 oktober:
De kinderen krijgen vandaag het aanpakhuiswerk voor rekenen in hun rode snelhechters mee naar huis. Het is de bedoeling dat ze dit vrijdag 9 oktober ingevuld inleveren op school. Zou u erop toe willen zien dat de kinderen ook de rode snelhechter mee naar school nemen (met het rekenblad in de rode snelhechter)?
Vrijdag 9 oktober:
De kinderen krijgen geen huiswerk mee naar huis.
Lopende zaken:

  • De woordenlijst van Estafette (gele leesmapje): zou u deze woordenlijst regelmatig willen oefenen met uw kind? Het gaat erom dat de kinderen foutloos en vlot leren lezen. De kinderen oefenen dit voor de Drie Minuten Toets en de toetstaak van Estafette (aan het eind van dit thema).
  • De woordenlijsten van Taal op Maat en Lezen in beeld. De nieuwe lijst van taal (thema 2 woorden: de activiteit, bungelen e.d. is onlangs meegegaan). Deze woorden worden aan het eind van het thema getoetst. De woorden van Lezen in Beeld toets ik steekproefsgewijs (dit zijn de moeilijke woorden van blok 1 en blok 2). Deze woorden zitten in het groene mapje.
  • Binnenkort gaan er ook andere woordenschatwoorden mee naar huis.
  • Bloon: de woordenlijst betreffende de ei-woorden en au-woorden kan geoefend worden.