Nieuwsbrief 13 januari 2015

Nieuwsbrief 13 januari 2015

Tijdens schooltijd blijft het hek aan de kant van de Jan van Houtstraat gesloten. Wilt u tussentijds, dus onder schooltijd de school bezoeken dan graag van de hoofdingang gebruik maken en even melden bij de administratie Nirasja Taus. Dank u. (het hek is voor en na schooltijd gewoon open)
nwsbrf13-1
Trakteren
Trakterende kinderen mogen de klassen door als ze jarig zijn. De kleuters mochten al nooit de trap op naar boven, maar we hebben nu ook als regel dat alle kinderen op hun eigen verdieping blijven. Dus de kinderen van de onderbouw trakteren alleen beneden en de kinderen vanaf groep 5 op hun verdieping boven en natuurlijk groep 6, helemaal boven. De kinderen van groep 6 mogen dan weer naar 1 trap lager, naar de groepen 5, 7, Taal en 8. Allemaal om de lestijd te bewaken. Natuurlijk willen we graag gezonde traktaties, kijk voor ideeën op www.kindertraktaties.nl We zagen deze week verschillende traktaties rondgaan. Snoep dat getrakteerd wordt mag thuis opgegeten worden.
Vakanties schooljaar 2014-2015 en vrije dagen:
Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 27 februari
Goede vrijdag en 3 april
2e Paasdag 6 april en 7 april (na het paasweekend) (studiedag voor het team) kinderen zijn vrij.
Koningsdag 27 april
Meivakantie 4 mei t/m 15 mei
2e Pinksterdag 25 mei
Zomervakantie 10 juli t/m 24 augustus
Luizencontrole: Hoera luizen vrij. Jammer genoeg niet neten vrij. Desbetreffende groepen hebben een brief meegekregen en worden een keer extra gecontroleerd. Blijft u goed controleren! (nat kammen)? Volgende controle is woensdag 4 februari 2015.
nwsbrf13-1a
Overblijven Er kan alleen overgebleven worden met een overblijfkaart, deze kan gekocht worden bij juf Hannie in de keuken boven. Juf Hannie is er op dinsdag, woensdag en vrijdag. Wilt u ook het overblijfformulier op de site invullen, zodat we een overzicht kunnen maken voor de leerkracht wat de vaste (overblijf)dagen zijn van uw kind. Zonder overblijfkaart kan er niet worden overgebleven op school. Dank u wel.
Te laat komen: Nog steeds komen er kinderen te laat binnen (na de 2e bel). Wij verzoeken u dringend op tijd naar school te komen. Het is voor niemand leuk om de groep binnen te gaan als de lessen al gestart zijn. Een rode kaart halen doen we niet meer, vanwege tijdverlies en het betekende soms 2 keer storen in de groep. Te laat dan direct naar de klas en de leerkracht noteert te laat. De bel gaat 8.25 u en dan willen we iedereen binnen hebben en 8.30u gaat de 2e bel, dat is aanvang lessen, dat is ook de tijd om in de klas te zijn. Wie daarna nog binnen komt is te laat.
Te vaak (9 keer) te laat, betekent dat we verplicht zijn Leerplicht op de hoogte te stellen. Natuurlijk mogen kinderen ook niet eerder naar huis zonder geldige reden. Er moet een geldige reden voor zijn, die gemeld is bij de leerkracht en/of directie.
Ziek/afwezig melden. Wilt u bellen als uw kind ziek is (070-3540457), iedere dag opnieuw zolang uw kind ziek thuisblijft. Dit is nieuw voor u, maar verplichting van leerplicht gemeente Den Haag. Wilt u het liefst voor schooltijd bellen, in ieder geval voor half 9. Onze administratie maakt een ronde langs alle groepen om de afwezigen door te geven voor 8.45u. Als we niets gehoord hebben, wordt er gebeld. Hebben we geen bericht, dan moeten we uw zoon of dochter ongeoorloofd afwezig melden en al na 2 dagen doorgeven aan Leerplicht. We verzoeken u dus dringend om op tijd door te geven dat uw kind ziek is en afwezig. En dat iedere dag opnieuw. Onze hartelijke dank.
Bezoekt uw kind tandarts, dokter of anders dan altijd briefje meegeven welke afspraak het betreft. De leerkracht heeft een standaardbriefje dat ook gebruikt kan worden en ook via de site gebruikt kan worden.
Skills voor Kids(verlengde schooldag)
Vanaf deze week starten de nieuwe lessen, u ontvangt daarover thuis mail. Er is nog plaats bij verschillende activiteiten o.a. streetdance! Inschrijven dus!
Taalklas voor kleuters Op 12 januari is een pilot gestart op onze school, het is een Taalklas voor kleuters, de nadruk in deze groep is het Nederlands leren en dat natuurlijk wel op een wijze die past bij 4- en 5- jarigen. Dus spelenderwijs. De juf heet Saskia van der Schans en de groep en resultaten zullen gemonitord worden door HCO (organisatie voor begeleiding primair onderwijs en Den Haag.) Succes!
Uitstapjes: Op 13 januari in de ochtend gaat groep 3 naar de bibliotheek en donderdagmiddag 15 januari gaat groep 6 en daarna nog groep 8 naar de bibliotheek.
Gezinsdienst Zondag 8 februari hebben we onze jaarlijkse gezinsdienst in de Prinses Julianakerk. We hopen dat u allemaal komt. Op 5 februari gaan de kinderen van groep 5 en 6 ter voorbereiding naar de kerk voor een speurtocht.
Ukkepukkies
Spelinloop thema Hatsjoe!
Dinsdag 20 januari voor alle groepen.
Donderdag 29 januari voor alle groepen.
Aan het begin van het dagdeel vragen wij u ongeveer een kwartier te blijven, wij doen dan samen met u en uw kind een activiteit. U komt toch ook?
In de maand februari bezoeken wij de bibliotheek, onderstaand vind u het schema voor de data en de tijden. Het is de bedoeling dat u samen met uw kind naar de bibliotheek gaat. Zet deze datum dus in uw agenda!!!
Donderdag 5 februari om 10.15 uur gaat de blauwe groep naar de bibliotheek.
Donderdag 5 februari om 13.00 uur gaat de gele groep naar de bibliotheek.
Maandag 9 februari om 13.00 uur gaat de rode groep naar de bibliotheek.