Nieuwsbrief 2 december 2014

Nieuwsbrief 2 december 2014

2014PIEtengym Pietengym op de Oranjeschool
Vrijdag 5 december
Bezoek van Sinterklaas op school, hij komt met de Pieten die ieder jaar bij ons op school komen. Gezellig, we hebben er zin in. Vanaf 8.15u zijn de kinderen (en ouders/verzorgers) welkom op het plein, de kinderen gaan (zonder ouders) naar hun leerkracht die staat bij hun groepsvak (getekend op het plein). Alle ouders gaan zo staan dat ze het zicht van de kinderen niet belemmeren. U krijgt de plattegrond bij deze nieuwsbrief. De kinderen zijn allemaal vrij op vrijdagmiddag 5 december. We wensen iedereen een gezellige pakjesavond.
Kerst Sint is nog in het land en de pepernoten zijn nog lang niet op. Toch zijn we al druk bezig met de organisatie van de kerstviering. Dinsdagmiddag 9 december gaan de kinderen van het koor en de kinderen die blokfluiten en ook nog een aantal vioolkinderen naar Thabor, waar ze zoals ieder jaar meewerken aan het kerstfeest voor ouderen.
Op donderdagmiddag 18 december houden we een kerstmarkt in de school, waar de kinderen samen met de ouders of oma’s en opa’s, verschillende activiteiten kunnen doen.
Belangrijk om te weten is dat de kinderen donderdag 18 december om 12 uur vrij zijn. Om half 2 verwachten we dan alle kinderen weer op school met begeleider/ouder/verzorger, we luisteren eerst naar het kerstconcert van het kerstkoor samen met leerlingen die blokfluit, viool of contrabas spelen! Daarna kan iedereen meedoen aan de kerstfestiviteiten.
We sluiten deze dag om 16.00 uur weer af.
Vrijdag 19 december zal er een kerstontbijt zijn in de groepen en een kerstviering in de groep.
Om 12 uur start voor zowel de onder -en bovenbouw de kerstvakantie.
Meer informatie volgt 9 december.
Sporttuinen Het boekje met aanbod vanaf 5 januari is verleden week met de kinderen meegegaan. U kunt inschrijven vanaf maandag 1 december. Dat kan bij gymjuf Marielle Sabee. Daarnaast is er nog een brief met aanbod voor de kinderen van groep 1 t/m 4 meegegaan in onze eigen gymzaal van de Oranjeschool. Ook deze lessen starten al vanaf 5 januari. Ze worden gegeven door juf Marielle. Ook hiervoor kun u nu inschrijven. Deze tweede periode start voor de kinderen direct na de kerstvakantie, op maandag 5 januari, en loopt tot en met vrijdag 20 maart.
Luizencontrole:
Hoera luizen vrij! Blijft u goed controleren!? Volgende controle is woensdag 3 december.
Overblijven Er kan alleen overgebleven worden met een overblijfkaart, deze kan gekocht worden bij juf Hannie in de keuken boven. Juf Hannie is er op dinsdag, woensdag en vrijdag.
Wilt u ook het overblijfformulier op de site invullen, zodat we een overzicht kunnen maken voor de leerkracht wat de vaste (overblijf)dagen zijn van uw kind. Zonder overblijfkaart kan er niet worden overgebleven op school. Dank u wel.
Te laat komen: Nog steeds komen er kinderen te laat binnen (na de 2e bel). Wij verzoeken u dringend op tijd naar school te komen. Het is voor niemand leuk om de groep binnen te gaan als de lessen al gestart zijn. Een rode kaart halen doen we niet meer, vanwege tijdverlies en het betekent soms 2 keer storen in de groep. Te laat dan direct naar de klas en de leerkracht noteert te laat. De bel gaat 8.25 u en dan willen we iedereen binnen hebben en 8.30u gaat de 2e bel, dat is aanvang lessen, dat is ook de tijd om in de klas te zijn. Wie daarna nog binnen komt is te laat.
Te vaak (9 keer) te laat, betekent dat we verplicht zijn Leerplicht op de hoogte te stellen.
Ziek melden. Wilt u bellen als uw kind ziek is (070-3540457), iedere dag opnieuw zolang uw kind ziek thuisblijft. Dit is nieuw voor ons, maar verplichting van de leerplicht gemeente Den Haag. Wilt u het liefst voor schooltijd bellen, in ieder geval voor half 9. Onze administratie maakt een ronde langs alle groepen om de afwezigen door te geven voor 8.45u. Als we niets gehoord hebben, wordt u gebeld. Hebben we geen bericht, dan moeten we uw zoon of dochter ongeoorloofd afwezig melden en dit al na 2 dagen doorgeven aan Leerplicht. We verzoeken u dus dringend om op tijd door te geven dat uw kind ziek is en afwezig. En dat iedere dag opnieuw. Onze hartelijke dank.
Bezoekt uw kind tandarts, dokter of anders dan altijd briefje meegeven welke afspraak het betreft.
Uitstapjes: groep 5 gaat donderdag 11 december naar het Museon, de les is aan het einde van de ochtend en zal pas na 12u afgelopen zijn. Wilt u uw kind 2 euro meegeven voor de les en u bent van harte welkom om mee te gaan. Alle kinderen mogen overblijven.
Schoolmaatschappelijk werk In een eerste gesprek wordt er samen met u bekeken welke stappen er het beste genomen kunnen worden. Soms is er andere hulp nodig. Ik kan u dan informeren over de mogelijkheden en doorverwijzen naar de juiste instanties. Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op. Annemieke Bakker, Tel: 06-43167421 e-mail: annemieke.bakker@welzijnscheveningen.nl
“Ukkepukkies” Het is al bijna zover! Vrijdag 5 december vieren wij met de hele school het Sinterklaasfeest. Wij verwachten alle peuters met een ouder om 8.10 uur op school. Wij hebben namelijk vernomen dat wij hoog bezoek krijgen van de Sint en zijn Pieten. Wij wachten hem op het schoolplein op en gaan dan met de peuters met hun ouders naar de peuterspeelzaal. Daar vieren wij het Sinterklaasfeest en het zal tot ongeveer 10.00 uur duren. Daarna kunt u met uw kind naar huis. Wij willen er samen met u een gezellige ochtend van maken. U komt toch ook? Spelinloop thema Kerst, maandag 8 december voor alle groepen. Donderdag 18 december Kerstfeest:
Blauw 8.30 – 9.30 uur
Geel 9.30 – 10 uur
Rood 10.30 – 11.30 uur
Wij vieren donderdag 18 december ’s morgens het kerstfeest. Hierboven vindt u het rooster dat wij hebben gemaakt voor de kinderen. Wij verwachten u samen met uw kind op de speelzaal op bovenstaande tijden. ‘s Middags zijn de kinderen vrij. Tussen 16.15 en 16.30 uur kunt u uw kind weer brengen voor het kerstdiner. Dit duurt tot ongeveer half 6 waar u door de kinderen wordt opgewacht en wij vervolgens met zijn allen een lampionnenoptochtje gaan maken door de wijk. Daarna begint voor de peuters de kerstvakantie. Vrijdagochtend zijn alle peuters vrij.
Fijne week!