Nieuwsbrief 26 mei 2015

Nieuwsbrief 26 mei 2015


Bezoek Museon


Extra
In de groepen 4 en 5 is juf Marianne ter ondersteuning in de groep om met kleine groepen te werken en in groep 6 en 7 zijn Hilda en Simone (zij doen ook de plusklas kleuters op vrijdag) ter ondersteuning en zij werken ook met groepjes aan taal en rekenen. Marlou (doet ook de plusklas groep 3 en 4) en Lidia hebben extra aan (begrijpend) lezen en rekenen gewerkt met groep 8, maar dat is nu gestopt. Groep 8 heeft het nu vooral druk met de voorbereiding musical en de laatste proefwerken.
Verlengde schooldag (Skills voor Kids)
Morgen gaat de les hip hop voor kleuters niet door. Er zijn wat wisselingen geweest met de leerkracht Er is beloofd dat dezelfde leerkracht de lessen cyclus Hip hop geeft tot en met de laatste les. U ontvangt hier vandaag een mail over van Skills voor Kids.
Eindtoets groep 8
Het gemiddelde van de Centrale Eindtoets is 539,4. Dit is een heel mooi resultaat en ligt boven het landelijk gemiddelde. We zijn trots op jullie. Gefeliciteerd.
MR nieuws
De MR van de Oranjeschool is erg blij dat Rogier van Meeteren, vader van Nova uit groep 5 en Ebba uit groep Zeesterren, zich kandidaat heeft gesteld voor de MR.
Zonder bezwaar zouden wij Rogier graag welkom willen heten als nieuw MR lid op de volgende vergadering van 8 juni a.s.
Motivatie van Rogier: “Het plezier in school staat bovenaan. Kinderen moeten het leuk vinden naar school te gaan om daar de basis te leggen voor de jaren die erna komen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om er voor te zorgen dat dat gebeurt in een gezonde, veilige en plezierige omgeving.” Welkom in de MR van de Oranjeschool!
Avondvierdaagse: Van 1-4 juni is het weer de jaarlijkse avondvierdaagse. Ook vanuit school doen we dit jaar weer mee. We lopen elke avond 5 kilometer, de start is bij zwembad de Blinkerd.
Overblijfkaarten kopen Juf Hannie is er op dinsdag, woensdag en vrijdag. Dat zijn de enige dagen om overblijfkaarten te kopen in de keuken boven.
GRATIS WORKSHOP HUISWERKBEGELEIDING VOOR OUDERS
Hoe kun je je kind goed begeleiden bij het maken van huiswerk? Een praktische workshop vol tips, verzorgd door AFTER’S COOL en het CJG. Tijdens deze workshop wordt er ingegaan op vragen als:
– Welke vaardigheden komen goed van pas in de brugklas?
– Hoe leer je voor Frans, geschiedenis en wiskunde?
– Hoe maak je een goede planning?
En natuurlijk is er mogelijkheid om uw eigen vragen te stellen! De workshop is bedoeld voor ouders van kinderen van 11 – 13 jaar. Wanneer: Woensdag 20 mei 2015, Tijd: 19.30 tot 21.30 uur, Waar: CJG Scheveningen, Scheveningseweg 56 Aanmelden: scheveningen@cjgdenhaag.nl
Kosten: GRATIS
Luizencontrole Hoera luizen vrij. Jammer genoeg niet neten vrij. Desbetreffende groepen hebben een brief meegekregen en worden een keer extra gecontroleerd. Blijft u goed controleren! (en nat kammen)? Volgende controle is woensdag 3 juni aanstaande. Onze school is vaak luizenvrij. Dat komt natuurlijk door het goed controleren van de haren door de ouders en…………………..door de controle op school. Wilt u ons helpen samen met andere ouders te controleren, dan vragen we u zich aan te melden. Dat kan bij directie of OR. Vrijdag as. Is er een extra controle. We hopen dan de vlag luizenvrij en neten vrij weer uit te mogen hangen.
Gymnastiek Op woensdag 27 mei komt er een trainer van de basketbal vereniging STAR op school om een basketbal training te geven tijdens de gymles aan de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Deze les wordt gegeven vanuit een initiatief van de vereniging om de basketbal sport meer op de kaart te zetten bij kinderen.
“Ukkepukkies”
Schema spelinloop thema Dit ben ik!
Woensdag 27 mei voor de rode groep
Vrijdag 29 mei voor de gele en blauwe groep.
Dinsdag 2 juni voor alle groepen.
U komt toch ook?
Zoals u weet hebben wij u een brief meegegeven over de schoolreis die wij willen maken in juni. U heeft een strookje in moeten leveren of u en uw kind meegaan of niet. Helaas heeft niet iedereen het strookje ingeleverd, wij hebben besloten wel te gaan. Dus zet de datum maar alvast in uw agenda.
Datum: Vrijdag 26 juni a.s.
Plaats: Geitenboerderij “t Geertje”
Adres: Geerweg 7 te 2381 LT Zoeterwoude
Tijd: 9.45 tot 11.30 uur.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Koffie en thee kan gekocht worden bij de boerderij, dit is voor eigen rekening. De peuterspeelzaal zorgt voor iets lekkers voor de kinderen.
Fijne week!