Nieuwsbrief nr 12 (nov) 2015

Nieuwsbrief nr 12 (nov) 2015

sint
Studiedag op woensdag 9 december. Het is niet gebruikelijk om kort van te voren een studiedag aan te kondigen.
Maar woensdag 9 december is er een studiedag voor onze leerkrachten en is er geen school!
Geboorte
We feliciteren Elise Mallegrom en haar gezin met de geboorte van hun zoon Laurens!
Kleuters
We zitten volop in het thema Sinterklaas. De kinderen genieten er erg van. Deze week bakken we pepernoten met de kinderen. Meten en wegen staat hierbij centraal.
Het allerleukste blijft toch het op eten van de pepernoten!
Donderdag 3 december krijgen de kinderen pietengym van juf Mariëlle Sabee. De kinderen mogen verkleed als Piet naar school komen. De kinderen krijgen donderdagmiddag, 3 december hun pietenmuts of sinterklaasmijter alvast mee naar huis, zodat deze vrijdagochtend, op 4 december bij het verwelkomen van Sint opgezet kan worden. Vrijdagochtend 4 december verzamelen we op het schoolplein bij de leerkracht.
Sint
Gelukkig is Sinterklaas weer in het land samen met zijn Pieten. Zaterdag aangekomen in Meppel en daarna op Scheveningen en nu al in heel Nederland actief. We hebben vernomen dat we bezoek krijgen van Sinterklaas en al zijn (rommel) Pieten op vrijdagochtend 4 december. De kinderen zijn `s middags vrij. Het is een kinderfeest en alle kinderen verwelkomen Sinterklaas en de Pieten op het plein. We hopen dat alle kinderen er ietsje vroeger kunnen zijn en op het plein blijven, voor iedere groep is er een vak op het plein, ook voor de ouders. Pas als de Sint is gearriveerd gaan we naar binnen.
Parkeren/ brengen en halen Wanneer u uw kind (eren) komt brengen of halen we willen u dringend maar vriendelijk verzoeken om een parkeerplekje in de buurt te zoeken en dan uw kind(eren) naar school te brengen/ halen. Er wordt nu vaak midden op straat geparkeerd, of op de stoep waardoor er teveel verkeershinder ontstaat, maar ook onveilige situaties.
We rekenen op uw medewerking.
Fietsen van groep 7 en 8 horen in het fietsenhok naast de school.
Rapporten de rapport besprekingen, adviesgesprekken zijn achter de rug, bijna alle ouders en /of verzorgers zijn geweest. Wilt u als dit gesprek nog niet is geweest zo spoedig mogelijk een afspraak maken om dit alsnog te doen.
Klassenouders Er komen nog steeds aanmeldingen binnen en daar zijn we blij mee, in januari willen we met alle klassenouders bij elkaar komen om te inventariseren wat de wensen , taken en mogelijkheden zijn. U kunt nog steeds opgeven.
Uitstapjes: Er zijn regelmatig uitstapjes naar de bibliotheek en Museon. Er hangt een info bord in de hoek bij de groep van juf Jenny. De bibliotheek (abonnement) is gratis voor kinderen.
Kerst
Sinterklaas moet nog komen bij ons op school en we hebben het al over Kerst. We willen u op tijd informeren omdat we Kerst samen met ouders in de kerk (Prinses Julianakerk) willen vieren en wel op 17 december 17.00u,en daarna naar school om met de kinderen in hun eigen groep het kerstdiner te nuttigen. De kinderen zijn die donderdag om 12.00u uit en verwachten dan alle kinderen in de Prinses Julianakerk (17.00u) voor de kerstviering met liedjes en dergelijke. Het kerstdiner is daarna op school en de kinderen kunnen weer opgehaald worden om 19.00 van school. Die middag is dus vrij, daarna de kerk en tot slot het kerstdiner. Een vrolijke kerst. Vrijdag 18 december hebben we dan voor de kinderen een gewone ochtend met een inloop voor de kleintjes (groep 1 t/m 4 ) tot 9.30u en de kerstvakantie begint om 12.00u voor iedereen.
Skills for Kids – Verlengde schooldag start tweede blok De laatste lessen van Skills for Kids zijn deze en volgende week. Vanaf dinsdag 1 december staat op de site van Skills for Kids het nieuwe aanbod weer klaar. U kunt vanaf dat moment weer aanmelden.
Het aanbod van het tweede blok is:
Dinsdag: kleutertheater – groep 1/2 (gymzaal, start direct om 3 uur)
Donderdag: wol vilten – groep 3/4 (keuken, boven)
Donderdag: hiphop – groep 7/8 (gymzaal)
Vrijdag : extreme sporten – groep 5/6 (gymzaal)
Het inschrijven kan vanaf dinsdag 1 december op www.skillsforkids.nl/oranjeschool
Leerplicht
Iedere schooldag gaat de deur open voor onze leerlingen en ouders om 8.15 uur, alle kinderen gaan naar hun groep en de eerste bel gaat 8.25u en 8.30 gaat de tweede bel, dan start de juf of meester met het lesprogramma. Alle kinderen moeten op dat tijdstip binnen zijn. Te laat betekent een aantekening en 3 keer te laat een brief met vooral dringend het verzoek om op tijd te zijn. Na 6 keer een gesprek en 9 keer is natuurlijk heel erg, dan volgt er een melding bij leerplicht (dat zijn we verplicht) en na 12 keer komt er een uitnodiging van leerplicht, soms een waarschuwing, maar meestal een boete. Ongeoorloofd verzuim (luxe verzuim) wordt ook bestraft door Leerplicht met een boete. Meer info op: www.leerplicht.denhaag.nl
Ziekmelden iedere dag melden voor schooltijd of zo snel mogelijk en bij bezoek tandarts of dokter kopie inleveren van afspraak a.u.b. Dank u
Overblijven en betaling
Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht op dinsdag, woensdag en vrijdag. We vinden het ook heel fijn als het per bankbetaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00.Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig. (net als andere kaarten).Heeft u betaald voor een heel jaar of half jaar, dan is de leerkracht daarvan op de hoogte en als het een half jaar betreft, dan is ook de einddatum bekend.
Ouderbijdrage: De ouderbijdrage(Oranjeschool) is nog steeds €32,50. Een vriendelijke verzoek deze over te maken voor alle extra`s die de school biedt met behulp van onze enthousiaste Ouderraad.(hartelijk dank voor het versieren van de school) De ouderbijdragen en de bijdrage zwemmen kan ook worden betaald vanuit de Ooievaarspas. Wilt u deze laten scannen bij de administratie. Dit kan iedere dag behalve woensdag.
Zondag 29 november is het Natuur en Techniek spektakel 2015 in de Haagse Hogeschool.
Duizend Haagse Kinderen en hun ouders zullen het wandelseizoen van hun club de Haagse Natuurverkenners op spectaculaire wijze afsluiten.
Ze nodigen alle andere kinderen van 7 en 13 jaar uit Den Haag en omstreken uit om hun feestje mee te komen vieren. Tussen 12.00 en 16.00 uur zijn er gratis natuur- en techniekworkshops, zoals kaarsen rollen, kransen versieren, sleutelhanger knopen, leer bewerken en vuurstenen slijpen en nog veel meer.
Studenten van Pabo Haagse Hogeschool en vrijwilligers begeleiden de activiteiten.
Ben je benieuwd geworden? Kom dan kijken en meedoen….
Meer informatie: www.denhaag.nl/natuurverkenners
Vakantieregeling 2015-2016
Sinterklaas alleen de middag van vrijdag 4 december vrij.
Studiedag 9 december
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2016
Voorjaarsvakantie 22 t/ 26 februari 2016
Goede Vrijdag en 2e Paasdag 25 maart/ 28 maart
Koningsdag Woensdag 27 april 2016
Meivakantie 2 t/m 17 mei
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus
Schoolmaatschappelijk werk aanwezig woensdagochtend en donderdagmiddag.
Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944
e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
NIEUWS VANUIT DE UKKEPUKKIES
Extra ouderbijdrage (alleen bedoeld voor ouders Ukkepukkies peuterspeelzaal). Wij hebben nog steeds niet van alle ouders de extra bijdrage voor de maand december ontvangen. Wilt u hieraan denken??? Dit bericht is alleen voor de ouders van de Peuterspeelzaal Ukkepukkies
Sinterklaas.
Afgelopen week hebben wij bezoek gekregen van de rommelpiet! Wat een rommeltje had die ervan gemaakt zeg, gelukkig kunnen de peuters heel goed helpen met opruimen en was alle rommel heel snel opgeruimd. Gelukkig zijn de kinderen heel erg verwend met veel lekkers en een mooi cadeautje. Volgende week vrijdag 4 december vieren wij het grote Sinterklaasfeest met alle kinderen. Alle kinderen van de Ukkepukkies worden verwacht met een begeleider. Het feest zal zijn van 8.15-10.00 uur. Let erop dat er iemand bij uw kind blijft! Daarna zijn alle kinderen vrij.
sint
Spelinloop Sinterklaas en Kerst Ukkepukkies
Donderdag 26 november voor alle groepen!
Vrijdag 4 december Sinterklaasfeest. Van 8.15 uur tot +/- 10.00 uur. Wij verwachten alle kinderen met een begeleider ( verplicht)!
Dinsdag 8 december voor alle groepen
Maandag 14 december voor alle groepen.
Donderdag 17 december vieren wij met alle kinderen van 9.00 uur tot 11.00 uur het kerstfeest. Hier zijn alleen de contactouders/ hulpouders bij. Alle kinderen worden verwacht.
Kerstviering Ukkepukkies. Donderdagochtend 17 december, vieren wij met alle peuters van de Ukkepukkies het Kerstfeest. Dit jaar komen de peuters van 9.00 -11.00 uur op school om te ontbijten. Zij zullen voor elkaar het Kerstverhaal uitspelen. Dit jaar zijn er geen ouders bij, behalve de contactouders en eventueel wat hulpouders. Daarna hebben de peuters vakantie. Vrijdag 18 december zijn wij gesloten.
kersttekening