Nieuwsbrief nr 14 (dec) 2015

Nieuwsbrief nr 14 (dec) 2015

kerstboom15
Sinterklaas naar Spanje en nu de donkere (gezellige) dagen voor kerst. De school is mooi versierd door onze OR en vrijwilliger Anita! Onze hartelijk dank, zo kunnen we de ochtenden beginnen met de heldere lichtjes van de kerstbomen en de sterren.
Skills for Kids – Verlengde schooldag start tweede blok
Vanaf dinsdag 1 december is de inschrijving begonnen. We hebben te horen gekregen dat er nog volop plek is. Neem dus snel een kijkje op de site en geef je op!
Het aanbod van het tweede blok is:
Dinsdag: kleutertheater – groep 1/2(gymzaal, start direct om 3 uur)
Donderdag: wol vilten – groep 3/4 (keuken, boven)
Donderdag: hiphop – groep 7/8 (gymzaal)
Vrijdag : extreme sporten – groep 5/6 (gymzaal)
Het inschrijven kan via www.skillsforkids.nl/oranjeschool
Deze lessen vinden dus allemaal op school plaats.
Parkeren/ brengen en halen Wanneer u uw kind (eren) komt brengen of halen we willen u dringend maar vriendelijk verzoeken om een parkeerplekje in de buurt te zoeken en dan uw kind(eren) naar school te brengen/ halen. Er wordt nu vaak midden op straat geparkeerd, of op de stoep waardoor er teveel verkeershinder ontstaat, maar ook onveilige situaties. Het is ook heel vervelend voor onze buren als er een auto op de stoep staat, zodat het niet mogelijk is met fiets, kinderwagen of rollator het huis te verlaten.
We rekenen op uw medewerking.
Fietsen van groep 7 en 8 horen in het fietsenhok naast de school.
Klassenouders Er komen nog steeds aanmeldingen binnen en daar zijn we blij mee, in januari willen we met alle klassenouders bij elkaar komen om te inventariseren wat de wensen , taken en mogelijkheden zijn. U kunt nog steeds opgeven.
Uitstapjes: Er zijn regelmatig uitstapjes naar de bibliotheek en Museon. De bibliotheek (abonnement) is gratis voor kinderen.
Kerst.
We willen u op tijd informeren omdat we Kerst samen met ouders in de kerk (Prinses Julianakerk, kerk op de hoek Nieboerweg en Tesselsestraat) willen vieren en wel op 17 december 17.00u,en daarna naar school om met de kinderen in hun eigen groep het kerstdiner te nuttigen. De kinderen zijn die donderdag om 12.00u uit en we verwachten dan alle kinderen in de Prinses Julianakerk (17.00u) voor de kerstviering met liedjes en dergelijke. Het kerstdiner is daarna op school en de kinderen kunnen weer opgehaald worden om 19.00 van school. Die middag is dus vrij, daarna de kerk en tot slot het kerstdiner. Een vrolijke kerst. Vrijdag 18 december hebben we dan voor de kinderen een gewone ochtend met een inloop voor de kleintjes (groep 1 t/m 4 ) tot 9.30u en de kerstvakantie begint om 12.00u voor iedereen. Volgende week hoort u meer over onze kerstviering in een speciale brief met daarin ook de uitnodiging voor het kerstdiner door onze Ouderraad. Komt allen.
Leerplicht
Iedere schooldag gaat de deur open voor onze leerlingen en ouders om 8.15 uur, alle kinderen gaan naar hun groep en de eerste bel gaat 8.25u en 8.30 gaat de tweede bel, dan start de juf of meester met het lesprogramma. Alle kinderen moeten op dat tijdstip binnen zijn. Te laat betekent een aantekening en 3 keer te laat een brief met vooral dringend het verzoek om op tijd te zijn. Na 6 keer een gesprek en 9 keer is natuurlijk heel erg, dan volgt er een melding bij leerplicht (dat zijn we verplicht) en na 12 keer komt er een uitnodiging van leerplicht, soms een waarschuwing, maar meestal een boete. Ongeoorloofd verzuim (luxe verzuim) wordt ook bestraft door Leerplicht met een boete. Meer info op: www.leerplicht.denhaag.nl
Melding
In groep 5 is er melding gedaan van krentenbaard, dit is besmettelijk. Ziet u een rood plekje en is er sprake van veel jeuk, dan is een bezoek aan de huisarts niet overdreven. Met antibiotica is het euvel zo verholpen. Ook is er een melding gordelroos gedaan. Hoofdluis is gelukkig al langere tijd onder controle, bij de laatste controle zijn geen neten of luisjes aangetroffen. Dank voor de controle
Ziekmelden iedere dag melden voor schooltijd of zo snel mogelijk en bij bezoek tandarts of dokter kopie inleveren van afspraak a.u.b. Dank u
Overblijven en betaling
Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht op dinsdag, woensdag en vrijdag. We vinden het ook heel fijn als het per bankbetaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00. Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig. (net als andere kaarten).Heeft u betaald voor een heel jaar of half jaar, dan is de leerkracht daarvan op de hoogte en als het een half jaar betreft, dan is ook de einddatum bekend. Als er een grote betaalachterstand is voor kinderen die willen overblijven dan dat pas weer als de achterstand is verholpen. Dit wordt schriftelijk gemeld bij ouders. Ouderbijdrage: De ouderbijdrage(Oranjeschool) is nog steeds €32,50. Een vriendelijke verzoek deze over te maken voor alle extra`s die de school biedt met behulp van onze enthousiaste Ouderraad.(hartelijk dank voor het versieren van de school) Het zijn dure tijden, ook op school. Cadeautjes en kerstdiner. We vragen u toch juist nu de ouderbijdrage te betalen! Het geld wordt gebruikt om de kinderen dit allemaal te geven. De ouderbijdrage en de bijdrage voor zwemmen kan ook worden betaald vanuit de Ooievaarspas. Wilt u deze laten scannen bij de administratie. Dit kan iedere dag behalve woensdag.
Vakantieregeling 2015-2016
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2016
Voorjaarsvakantie 22 t/ 26 februari 2016
Goede Vrijdag &
2e Paasdag 25 maart/ 28 maart
Koningsdag Woensdag 27 april 2016
Meivakantie 2 t/m 17 mei
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus
Schoolmaatschappelijk werk aanwezig woensdagochtend en donderdagmiddag.
Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944
e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
Schoolgids Begin dit schooljaar heeft u de schoolgids ontvangen en helaas zitten er 2 fouten in. Dat is het bedrag dat we vragen voor het zwemvervoer. Het goede bedrag is €24,00.
En ook storend is de fout dat er in de schoolgids staat dat we zorgen voor gezonde snacks bij het overblijven. Een jaar geleden was dat inderdaad het geval, we hadden toen schoolfruit. Dit jaar krijgen de kinderen die overblijven allemaal voor een periode van 3 weken pauzefit, lekker bewegen na de lunch, meestal op het pleintje buiten, maar ook regelmatig in de gymzaal.
Heel gezond en zo wisselen we bewegen en gezonde voeding af tijdens het overblijven. Excuses.
U ontvangt bij deze brief de flyer kerst en de tentoonstelling Kunst van de plusgroepen
UKKEPUKKIES.
Sinterklaas.
Afgelopen vrijdag hebben wij met alle ouders en kinderen een heel gezellig Sinterklaasfeest gevierd. Wat was het gezellig! Wat zijn de kinderen verwend! Wij willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen om deze dag te laten slagen!
Spelinloop Kerst
Dinsdag 8 december voor alle groepen Maandag 14 december voor alle groepen. Donderdag17 december vieren wij met alle kinderen van 8.45 uur tot 11.00 uur het kerstontbijt/feest. Hier zijn alleen de contactouders/ hulpouders bij. U brengt dus uw kind naar de peuterspeelzaal en komt uw kind om 11 uur weer ophalen. Alle kinderen worden verwacht. De kinderen starten de dag met een kerstontbijt en spelen het kerstverhaal voor elkaar uit. Natuurlijk worden er ook nog liedjes gezongen. Wij hopen op een gezellige ochtend.Tip: Laat uw kind ’s ochtends nog niet eten, dit doen ze bij ons.
Kerstviering. Zoals u hierboven heeft gelezen vieren wij donderdagochtend 17 december, met alle peuters van de Ukkepukkies het Kerstfeest.
Dit jaar komen de peuters van 8.45 -11.00 uur op school om te ontbijten. Zij zullen voor elkaar het Kerstverhaal uitspelen. Dit jaar zijn er geen ouders bij, behalve de contactouders en eventueel wat hulpouders. De peuterspeelzaal is donderdagmiddag 17 december en vrijdagochtend 18 december gesloten.
Hoera ik word 4! Er is een nieuwe datum geprikt voor de ouderbijeenkomst Hoera ik word 4! Deze bijeenkomst is voor de ouders waarvan hun kind het komende half jaar 4 jaar wordt. U heeft hiervoor thuis een uitnodiging ontvangen. De bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 11 januari. U wordt om 18.30 uur verwacht in de hal van de Oranjeschool. U komt toch ook?
kersttekening
Kerstvakantie
Ukkepukkies hebben vakantie van vrijdag 18 december tot maandag 4 januari 2016

Expositie plusgroep 2-3
Thema: kunst
In de keuken van school kunt u de komende week ons werk komen bekijken.
Expogr2-3nieuw
We hebben gewerkt aan kleurenleer, het pointillisme. We hebben selfies gemaakt en zijn bezig geweest met abstracte kunst en bouwkunde. Ouders zijn welkom voor of na schooltijd. De klas kan, als de juf daar een momentje voor vindt ook komen kijken.
Veel kijkplezier, alle plus kinderen