Nieuwsbrief nr 1(augustus) 2016-2017

Nieuwsbrief nr 1(augustus) 2016-2017

zonnebloem
Vakantie
Zo eindigde de vorige nieuwsbrief en zo beginnen we ook nu weer, de vakantie voorbij. Omgevlogen en als ik het goed begrepen heb, gaat de zomer pas echt deze week beginnen.
Bijna alle kinderen zijn terug gekeerd van vakantie en kwamen huppelend de school binnen, nou ja ook bijna iedereen misschien. Altijd wennen, na zo’n lange periode vrij zijn.
Juf Leonie en meester Rick zijn in de zomervakantie de trotse ouders geworden van zoon Luc , hij is nog in het ziekenhuis in de couveuse. De berichten zijn positief. Juf Debby en haar Michael zijn ook papa en mama geworden, een zoon, hij heet Vince. We feliciteren de ouders met de geboorte van hun zoon en wensen de juffen een voorspoedig verlof toe en veel geluk. Juf Jessica Loef is de nieuwe juf in groep 4. Welkom op de Oranjeschool. Samen met Elise Mallegrom zijn zij de leerkrachten van groep 4A. In de kleuterklas Zeehondjes is juf Patricia begonnen. Van harte welkom.
Tijdens deze warme dagen mogen de kinderen extra water meenemen, bijvoorbeeld een flesje, bidon of beker.
Kennismaken Zoals ieder jaar wordt u uitgenodigd op maandag 5 (middag/avond) of dinsdag 6 september in de nieuwe groep van uw zoon en/of dochter voor een gesprek. We noemen het kennismakingsgesprekken, maar het is meer. We willen graag van u horen wat de verwachtingen zijn en mogelijkheden van uw kind en u krijgt van de leerkracht specifiek voor uw kind te horen wat er komt dit schooljaar en wat goed gaat en beter kan. We denken dan aan het leren van proefwerken, of de verzorging van het huiswerk of het op tijd inleveren van opdrachten. We vinden het fijn als u voorbereid het gesprek ingaat en noteert u dan ook wat u kwijt wil over uw kind, dan kan er een wederzijds gesprek ontstaan.
Klassenouders We zijn verleden jaar voorzichtig gestart met klassenouders. Wilt u zich nog opgeven dan graag. Samen met de leerkracht en andere aan de slag voor de extraatjes in de groep, museumbezoek, festiviteiten, activiteiten en dergelijke, Graag opgeven bij de leerkracht en we willen in september graag samen komen om dit alles meer handen en voeten te geven. We gaan nog op zoek naar een geschikte datum.
Vakantieregeling 2016-2017
Studiedag SCOH (Oranjeschool) Maandag 19 september 2016(alle leerlingen en peuters vrij)
Prinsjesdag Dinsdag 20 september 2016, dan is iedereen vrij ook de leerkrachten
Herfstvakantie 17-21 oktober 2016
Sintmiddag 5 december (middag)
Kerstvakantie 23 december 2016- 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie 27 februari- 3 maart 2017
Goede vrijdag en 2e paasdag 14-17 april 2017
Meivakantie 24 april -5 mei 2017
Hemelvaart 25 en 26 mei 2017
2e Pinksterdag 5 juni 2017
Zomervakantie 10 juli-18 augustus 2017
Studiedagen:kinderen vrij Maandag 31 oktober 2016
Maandag 8 mei (aansluitend aan meivakantie)
Dinsdag 6 juni (jaarvergadering)
Gymrooster 2016-2017
Maandagochtend hebben de kleuters gymnastiek, Zeesterren, Zeehondjes, Zeepaardjes, maandagmiddag groep 7 en 8
Woensdagochtend groep 4A, 4B, groep 3.
Donderdagochtend groep 8,7, 6 en gorp 5/6
Donderdagmiddag groep 5
Vrijdagochtend groep 4A, 4B en groep 3
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief van juf Marielle Sabee, onze vakleerkracht gymnastiek over de kleding, schoenen en dergelijke.
Fietsen van groep 7 en 8 in het fietsenhok en niet op het schoolplein.
Jumbo sparenWoensdag 7 september gaat er een leuke actie van Jumbo van start en dat is sparen voor school, we hopen dat u allemaal uw boodsschappen bij Jumbo doet en dat de kassbonnen VOOR ONZE SCHOOL INGELEVERD WORDEN. WE SPAREN VOOR LEUKE SPEELTOESTELLEN OP HET PLEIN. De spaardoelen zijn door Jumbo geselecteerd.Doet u mee???!!!
Gevonden voorwerpen Deze week liggen de gevonden voorwerpen er nog, het zijn vooral kledingstukken, daarna wordt het weggedaan naar een goed doel..
Zwemmen maandag 29 augustus is de eerste keer zwemmen voor groep 5, 5/6 en groep 6.Ook de leerlingen van de Taalklas die geen diploma hebben gaan dan zwemmen. Juiste tijden ontvangt u nog .
Wilt u mee als begeleider naar zwemmen dan heel graag, hoe meer ouders meer kunnen, des te makkelijker wordt het om een rooster te maken. Opgeven bij de leerkracht. De kinderen hebben busvervoer, dat moet betaald worden en kost €24,00 dit bedrag graag overmaken onze NL65ABNA0580598128. Dank u.
De nieuwsbrief kreeg u steeds iedere week, dat gaat veranderen. De nieuwbrief gaat iedere eerste week van de maand mee, met de agenda voor deze maand. De nieuwsbrief staat ook op de site.
Leest u de brief alstublieft goed. Er staan belangrijke mededelingen in over school, ons onderwijs en veel meer.
Overblijven en betaling Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht op dinsdag en vrijdag. We vinden het ook heel fijn als het per bankbetaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00. Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig. (net als andere kaarten). Heeft u betaald voor een heel jaar of half jaar, dan is de leerkracht daarvan op de hoogte en als het een half jaar betreft, dan is ook de einddatum bekend. Als er een betaalachterstand is voor kinderen die willen overblijven, dat kan pas weer als de achterstand is verholpen. Dit wordt gemeld bij ouders
Oudercursus iedere woensdagochtend 8.30uur is er voor de ouders van jonge kinderen (peuters en kleuters) de cursus Goed, Beter, Best. U krijgt hierbij de cursusmap die veel info geeft over de ontwikkeling van het jonge kind en hoe u goed kunt aansluiten thuis bij de thema’s die op de peuterspeelzaal en kleuterklassen aan bod komen.
Iedere vrijdagochtend is er Nederlandse Taalles voor ouders, gegeven door een docent van ROC Mondriaan. Deze lessen beginnen ook om 8.30u en 25 augustus is de eerste keer dit schooljaar. Van harte welkom!
Kwink
We starten dit jaar met Kwink, dit is een methode voor sociaal-emotioneel leren(SEL) op school Het is een online methode voor groep 1 t/m 8 van het Basisonderwijs. De methode is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Ook onderwerpen zoals burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid komen aan bod. Uw kind is enorm gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis Dus ook met u als ouder. Kinderen ervaren een groot gevoel van veiligheid als er duidelijkheid is over de normen en waarden. Als een kind weet dat er bij een probleem ouders en school daar samen goed over kunnen praten. Kwink stimuleert de samenwerking met ouders d.m.v. opdrachten en info voor thuis. Kwink is de methode die we gekozen hebben zodat we voldoen aan de wettelijke eisen voor het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid en werken aan de kerndoelen “Oriëntatie op jezelf en wereld”.
SMW Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk aanwezig woensdagochtend en donderdagmiddag.
Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944
e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
Ukkepukkies
Iedereen welkom na de vakantie en fijn dat iedereen er weer is. We zijn begonnen met prachtig weer en dat geeft aanleiding tot waterpret op het plein.
De spelinloop voor het thema Kunst zijn: dinsdag 30 augustus, 6 september en 15 september voor alle groepen.
Maandag 19 september is een studiedag voor alle SCOH medewerkers, de kinderen zijn vrij, 20 september is het Prinsjesdag en de kinderen in Den Haag zijn dan ook vrij. Maandagmiddag 26 september is de peuterspeelzaal eveneens gesloten. Ditmaal vanwege een studie bijeenkomst.
We wensen u en de kinderen een fijn jaar toe!
zonnetje