Nieuwsbrief nr 5 (1 december) 2016-2017

Nieuwsbrief nr 5 (1 december) 2016-2017

mijter
NL65ABNA0580598128 – Dit is de bankrekening voor het overmaken van ouderbijdrage en dergelijke.
Sint We verwachten Sint en zijn Pieten maandag 5 december bij ons op school. Alle kinderen en hun leerkrachten staan op het plein (vanaf 8.15u) om de Sint zingend op te wachten. Kom op tijd! We willen de ingang bij het hek vrijhouden dus niet parkeren voor de school. Spannend hoe komt de Sint? Op zijn paard, met het vliegtuig of toch de boot? Kan dat wel!? We weten het nog niet.
Ouders die blijven moeten achter de kinderen staan (langs de school op het plein, achter de kinderen). Het wordt vast weer een heel gezellig feest. Sinterklaas gaat naar alle groepen en de kinderen zijn om 12.00u vrij. De leerlingen van de bovenbouw misschien ietsje later, vanwege de …………!!! U ontvangt bij de nieuwsbrief (op papier) nog een extra brief en plattegrond van het plein. Kijk goed waar de kinderen op het plein staan. Veel plezier.
Kerst: de kerstviering is woensdag 21 december, de kinderen zijn dan gewone tijd uit en worden deze middag weer op school verwacht om 16.15u in hun lokaal voor het kerstdiner (16.30u tot 17.30u). Wilt u aan de leerkracht doorgeven wat u voor de groep wilt klaarmaken met daarbij wel onze wens dat het gezond moet zijn. Wij zorgen zelf voor het stokbrood en tomaatjes en komkommertjes en dergelijke. Daarna vertrekken we naar de kerk, daar hebben we onze viering, samen zingen en luisteren naar het koor en de violen, een verhaal en vooral de kerstgedachte in ere houden om samen te zijn en elkaar te ontmoeten en de verbinding te zoeken in de boodschap: vrede en liefde.
(17.15u klaarmaken en wandelen naar de Prinses Julianakerk. U bent van harte welkom in de kerk(aanvang 18.00u en slot 19.00u) en voorafgaand om te wachten tijdens het diner van de kinderen in de gymzaal met een versnapering en een drankje. Donderdag 22 december is een gewone schooldag en 23 december zijn de kinderen vrij en is het de start van de kerstvakantie. We verwachten alle leerlingen maandag 9 januari 2017 weer op school!
Koor
Alle kinderen die weer meedoen in het koor dat iedere vrijdag oefent, doen het heel goed en we zijn nieuwsgierig naar hun optreden tijdens het kerstdiner en daarvoor al bij de kerstviering in Thabor (voor de ouderen) op 13 december.
MR we feliciteren Jolanda Ijspelder met haar verkiezing tot nieuw MR lid voor onze school.
Jumbo Het bedrag dat door de ouders bij elkaar is gespaard bedraagt €2817,50. We kunnen iets leuks uit zoeken voor het plein en alle ouders ontzettend bedankt!
School(plein)regels (herinnering):
– Niet roken op het plein en bij het hek
– Niet fietsen op het schoolplein
– Niet parkeren op de stoepen in de straat
– Het verkeer niet ophouden in de straat bij het brengen en halen.
– Geen harde voetballen op het schoolplein
– 8.25 uur: eerste bel, tweede bel 8.30 uur!!! Dan beginnen de lessen. Te laat: waarschuwing leerplicht.
Ophalen leerlingen: Ouders van alle leerlingen (behalve kleuters) wachten op het schoolplein.
Trakteren er wordt volop getrakteerd. Wilt u erop letten dat het gezonde traktaties zijn? Snoep mag niet worden getrakteerd, dat gaat mee naar huis.
Vierde kleutergroep begin november zijn we gestart met een nieuwe kleutergroep, de Zeeslakjes. Deze groep bevindt zich in de ruimte van Zagazoo en zal bestaan uit de leerlingen die 4 jaar worden.
Hoera een schooljaar waarin heel wat baby’s geboren en verwacht worden. Elise Pronk hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van jullie prachtige dochter Eva Nynke van der Kruk op maandag 28 november.
Juf Jessica gaat al snel met verlof, Zij verwacht haar baby in januari. Haar vervanger is Margrit Steijger, zij begint woensdag 14 december. Gefeliciteerd, we wensen juf Jessica en haar man veel geluk. In groep 5 is de vervanging niet vlekkeloos verlopen en we hebben nu op maandag, donderdag en vrijdag Joyce den Hertog. En zoals het al was op dinsdag en woensdag Margreet Pronk.
Klassenouders
Wilt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind(eren) en u kunt dan helpen bij het organiseren van de verschillende activiteiten en ook zelf met ideeën komen, dit ter ondersteuning van de leerkracht en het goede contact met school.
Vakantieregeling 2016-2017
Sintmiddag 5 december (middag vrij)
Kerstvakantie (vrijdag)23 december 2016- 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie 27 februari- 3 maart 2017
Goede vrijdag en 2e paasdag 14-17 april 2017
Meivakantie 24 april -5 mei 2017
Hemelvaart 25 en 26 mei 2017
2e Pinksterdag 5 juni 2017
Zomervakantie 10 juli-18 augustus 2017
Studiedagen: kinderen vrij Maandag 8 mei (aansluitend aan meivakantie)
Dinsdag 6 juni en woensdag 7 juni,
Let op: donderdag 8 juni weer naar school
Dinsdag 27 juni schoolreis (bedrag ongeveer €25,00)
WERKWEEK van 13 tm 17 februari (het bedrag voor de werkweek is €115,00, nog 8 weken om het bedrag bij elkaar te sparen)
Fietsen van groep 7 en 8 in het fietsenhok.
Zwemmen
Wilt u mee als begeleider naar zwemmen dan heel graag, hoe meer ouders mee kunnen, des te makkelijker wordt het om een rooster te maken. Opgeven bij de leerkracht. De kinderen hebben busvervoer, dat moet betaald worden en kost €24,00 dit bedrag graag overmaken onze NL65ABNA0580598128. Dank u.
Overblijven en betaling
Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht op dinsdag en vrijdag. We vinden het ook heel fijn als het per bankbetaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00. Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig. (net als andere kaarten). Heeft u betaald voor een heel jaar of half jaar, dan is de leerkracht daarvan op de hoogte en als het een half jaar betreft, dan is ook de einddatum bekend. Als er een betaalachterstand is voor kinderen die willen overblijven, dan kan dat pas weer als de achterstand is verholpen. Dit wordt gemeld bij ouders.
SMW Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk aanwezig woensdagochtend en donderdagmiddag.
Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944
e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
Ukkepukkies
Spelinloop in december:
Dinsdag 13-12-2016
Sinterklaasviering:
Maandag 5 december wij vieren dit samen met de ouders wij verwachten alle peuters en ouders om 8.15 op het schoolplein.
Deze viering zal tot ongeveer 10.00 uur duren.
Daarna mogen de peuters met hun ouders naar huis wij wensen jullie allemaal een fijne pakjesavond.
Kerstviering:
Op 22 december voor alle groepen van 8.30 uur tot 11.30 uur in de middag is de peuterspeelzaal gesloten, u ontvangt nog een uitnodiging.
Kerstvakantie:
Vrijdag 23 december start de kerstvakantie tot 9 januari 2017
Het team van De Ukkepukkies wenst u hele fijne feestdagen.
Fijne week!!!