Nieuwsbrief nr 7 (okt) 2015

Nieuwsbrief nr 7 (okt) 2015

Kinderboekenweek: Raar maar waar!
kinderboekenweek
Vrijdagmiddag 16 oktober start de herfstvakantie voor alle kinderen om 15.00u (groep 1 t/m 4 al 12.00u). We wensen alle kinderen een fijne vakantie!
De kinderboekenweek
We hebben dit jaar “echte schrijvers” op bezoek gehad. In groep 5, 6, 7 en 8 was dat Aby Hartog en het ging over ontdekkingen en natuur en dieren. In groep 3 en 4 is schrijver Gerard van Gemert op bezoek geweest. In de kleuterklassen is het schrijversechtpaar Marc en Louise Sekreve geweest (en o, wat was dat leuk!) De kinderen waren onder de indruk van de ‘echte schrijvers’. We willen nog onder de aandacht brengen dat lezen heel belangrijk is en voorlezen ook. In de bibliotheek vindt u heel veel (voorlees)boeken, tijdschriften, luisterboeken etc. voor uw kinderen. Het is een goede gewoonte om met uw kind iedere week naar de bieb te gaan en thuis lekker (voor) te lezen. Ook voor de Ereader zijn er veel kinderboeken titels beschikbaar. De bibliotheek is gratis voor kinderen.
De school begint als de 2e bel is gegaan en dat is 8.30u. Alle kinderen zijn dan in hun groep en de lessen beginnen. Bent u (en uw kind) te laat dan afscheid nemen op de gang en dan gaat uw zoon of dochter de groep in, op die manier stoort hij of zij de les dan zo min mogelijk.De kinderen mogen vanaf 8.15u naar binnen gebracht worden, dan zijn de deuren open. Eerder niet. Dank u wel.
Klassenouders Heel vaak leest u in de nieuwsbrief een oproep om hulp bij een bieb bezoek of uitstapje naar een museum of een spelletjesdag.
Wij zoeken klassenouders die meer betrokken willen zijn bij alle activiteiten die we organiseren en/of zelf voorstellen hebben, Wilt u zich opgeven dan kunt u dat doen bij de leerkracht van uw kind.Onze hartelijke dank.
Gevonden voorwerpen Er blijven bij gym vaak diverse kledingstukken achter en schoenen, in de gangen hangen soms weken tasjes met spullen. Vrijdag kunt u bij de gymzaal (sluis) kijken wat er ligt van uw zoon of dochter en meenemen. Alle tassen met gym-en zwemspullen moeten in de vakantie mee naar huis. Alles wat achterblijft gaat na de herfstvakantie naar een goed doel.
Schoenen met wieltjes
De schoenen met wieltjes zijn in de school niet toegestaan. Dit betekent dat als de kinderen op school komen de wieltjes eronder uit gehaald moeten worden.
Zending We blijven nog 1 jaar geld inzamelen voor ons goede doel Watoto. In iedere groep staat een busje waar geld in gedoneerd kan worden. We hebben tot nu toe €600,- gespaard. Een prachtig bedrag, helpt u meer er €1000,- van te maken. Het geld wordt gebruikt voor de opvang en onderwijs van kinderen in hun eigen dorp als ze wees geworden zijn.
Overblijven en betaling
Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht, maar het is ook heel fijn als het per bank betaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Hartelijk dank. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00. De ouderbijdrage is nog steeds €32.50. Een vriendelijke verzoek deze over te maken voor alle extra`s die de school biedt met behulp van onze enthousiaste Ouderraad. De ouderbijdragen en de bijdrage zwemmen kan ook worden betaald vanuit de Ooievaarspas. Wilt u deze laten scannen bij de administratie. Dit kan iedere dag behalve woensdag. Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig. (net als andere kaarten).Heeft u betaald voor een heel jaar of half jaar, dan is de leerkracht daarvan op de hoogte en als het een half jaar betreft, dan is ook de einddatum bekend.
Leerplicht Iedere schooldag gaat de deur open voor onze leerlingen en ouders om 8.15 uur, alle kinderen gaan naar hun groep en de eerste bel gaat 8.25u en 8.30 gaat de tweede bel, dan start de juf of meester met het lesprogramma. Alle kinderen moeten op dat tijdstip binnen zijn. Te laat betekent een aantekening en 3 keer te laat een brief met vooral dringend het verzoek om op tijd te zijn. Na 6 keer een gesprek en 9 keer is natuurlijk heel erg, dan volgt er een melding bij leerplicht (dat zijn we verplicht) en na 12 keer komt er een uitnodiging van leerplicht, soms een waarschuwing, maar meestal een boete. Ongeoorloofd verzuim (luxe verzuim) wordt ook bestraft door Leerplicht met een boete. Meer info op: www.leerplicht.denhaag.nl
Ziekmelden iedere dag melden voor schooltijd en bij bezoek tandarts of dokter kopie inleveren van afspraak a.u.b. Dank u
Pauzefit We starten dit jaar met pauzefit, de leerlingen die overblijven krijgen gedurende het schooljaar sport tijdens het overblijfuurtje door een bevoegde leerkracht van Stichting Wijs. Natuurlijk wordt er rekening mee gehouden dat de kinderen ook rustig moeten eten.
Verlof Juf Elise Mallegrom is met zwangerschapsverlof. We wensen haar een mooie rustige tijd en vooral een lieve gezonde baby
Vakantieregeling 2015-2016
Herfstvakantie 19 okt t/m 23 oktober
Sinterklaas alleen de middag van vrijdag 4 december
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2016
Voorjaarsvakantie 22 t/ 26 februari 2016
Goede Vrijdag en 2e Paasdag 25 maart/ 28 maart
Koningsdag Woensdag27 april 2016
Meivakantie 2 t/m 17 mei
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus
Schoolmaatschappelijk werk
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mij voor te stellen. Mijn naam is Annemieke van Mulligen en ik ben aan de Oranjeschool verbonden als schoolmaatschappelijk werker.
Elke woensdagochtend vanaf 8.30 uur en donderdagmiddag vanaf 13.00 uur ben ik op de school aanwezig. U kunt dan langskomen voor een gesprek. De vragen waar ik me mee bezig houd, zijn heel verschillend. Bijvoorbeeld:
• Uw kind wordt gepest, pest zelf of heeft moeite met school(werk)
• Uw kind heeft iets vervelends meegemaakt
• Uw kind luistert niet, heeft vaak ruzie
• Uw kind heeft weinig zelfvertrouwen
Er zijn problemen binnen uw gezin bv. echtscheiding, woonproblemen, financiële problemen enz. In een eerste gesprek wordt er samen met u bekeken welke stappen er het beste genomen kunnen worden. Soms is er andere hulp nodig. Ik kan u dan informeren over de mogelijkheden en doorverwijzen naar de juiste instanties. Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944 e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
Kleuters Het is bijna herfstvakantie en de herfst is nu echt begonnen. Na de herfstvakantie starten we met het thema herfst. In de eerste week bespreken we de herfstkenmerken, zoals het weer, de kleding van de kinderen en herfstvruchten. Op vrijdag 6 november 2015 gaan we met de kleuters en de Ukkepukkies naar het bos. Wij hebben hierbij hulp nodig van u. Bent u in de gelegenheid ons hierbij te helpen? Dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind.
Wij verzamelen nog: grote Hakpotten, tuinkabouters, herfstvruchten en blaadjes.
VakantiepasClub Herfstvakantie ZomervakantiePas hebben ook deze vakantie supertoffe activiteiten samengesteld. Kinderen kunnen o.a. een lekker omeletje bakken in de ecologische kookschool van Yael, een dagje uitrazen in Duinrell of een potje Bingo spelen met de bewoners van woonzorgcentrum Oostduin.
Basisschoolkinderen kunnen zich via de website vakantiepas.nl aanmelden als VPClublid.
Zij krijgen dan 2 weken vóór elke schoolvakantie een mailtje met VakantiePas kortingsbonnen
en een link naar de website waar de activiteiten beschreven staan.
Is uw kind nog geen VPClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl
UKKEPUKKIES.
Babynieuws!
Afgelopen weekend is juf Stephanie bevallen van een gezonde baby! Zoals wij allen al wisten is het een meisje geworden. Haar naam is Dewi.
Wij wensen juf Stephanie en haar vriend heel veel geluk en gezondheid met de kleine Dewi!
Spelinloop thema ”ontdekken”
Woensdag 14 oktober voor de rode groep.
Vrijdag 16 oktober voor de gele en blauwe groep.
Uk themaontdekken
Gesloten.
In de maand oktober zijn wij gesloten op:
Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober
In de maand november zijn wij gesloten op :
Dinsdagmiddag 3 november.
Bibliotheek.
Ook dit jaar bezoeken wij weer de bibliotheek! Wij verwachten u en uw kind op onderstaande datums in de bibliotheek aan de Scheveningse weg.
Rood gaat op woensdag 18 november om 10.15 uur. De kinderen gaan dan eerst nog naar school.
Geel gaat dinsdag 24 november om 09.00 uur .
Blauw gaat dinsdag 24 november om 13.00 uur.