SCOH on tour: We are the Change

Beste ouders en verzorgers,

Met veel plezier nodig ik u uit voor SCOH on Tour op dinsdag 13 november aanstaande. Tijdens deze bijeenkomst introduceren we onze strategische agenda 2018-2022 ‘We are the change!’ Alle ouders en verzorgers van kinderen die SCOH-scholen bezoeken, zijn hier van harte welkom!

Samen

De aanleiding voor deze bijeenkomst is de verschijning van onze nieuwe strategische agenda, waarin onze ambities staan voor de komende jaren. We zijn er trots op dat we deze strategische agenda samen met medewerkers, directeuren, externe partners én met u – ouders en verzorgers – hebben gemaakt. Op 13 november gaan …

Uitnodiging informatieavond “Leraar van Buiten”

Zoekt u werk met (meer) betekenis? Dan is werken in het Haagse onderwijs mogelijk iets voor u.

Misschien denkt u er al een tijdje over na: past het onderwijs bij mij? Wat zijn de mogelijkheden?

Kom dan naar de informatieavond “Leraar van Buiten” op woensdag 7 maart 2018.

Dan kunt u kennismaken met dit prachtige vak en de mogelijkheden die er voor u zijn. We hopen u tijdens deze avond enthousiast te maken voor een overstap naar het funderend onderwijs in Den Haag en omgeving!

De locatie voor ‘Leraar van Buiten’ is de Haagse Hogeschool aan het Johanna Westerdijkplein 75

Brief van het SCOH betreffende de vervangingsproblematiek

 

Goede morgen,

 

Wanneer u op onderstaande link klikt opent de brief van SCOH betreffende de vervangingsproblematiek binnen SCOH en Den Haag.

20171212142421128

Met vriendelijke groet,

 

Het Oranjeteam…

,

Goede morgen,

 

Als u op deze link klikt vindt u meer informatie over het kerstviering op de Oranjeschool aanstaande woensdag 20 december en de kerstinloop aanstaande donderdag 21 december.

brief 27 28 juni

Met vriendelijke groet,

 

Het Oranjeteam…

Aanmeldprocedure voortgezet onderwijs schooljaar 2017-2018

Als ouder/verzorger heeft u het recht om uw kind op meer dan één school voor het voortgezet onderwijs aan te melden. Dit was eerder nog niet mogelijk in de BOVO regio Haaglanden. Op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de aanmeldprocedure voor het voortgezet onderwijs in de regio aangepast. De aanmeldprocedure voldoet nu aan de wettelijke kaders en zorgt voor meer keuzevrijheid voor u en uw kind.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 kunt u uw kind op meerdere scholen aanmelden. In de eerste periode van het schooljaar informeren we u over de manier waarop de aanmelding nu …

Digitale vragenlijst CPS Onderwijsontwikkeling en advies

In januari en februari voert CPS Onderwijsontwikkeling en advies, een onderzoek uit naar het contact tussen onze school en ouders.

Goed contact tussen school en ouders is, zoals u misschien weet, van belang voor de ontwikkeling van uw kind. Er zijn tijdens een schooljaar diverse contact- en communicatiemomenten. Wellicht bent u ook op verschillende manieren actief betrokken bij de school of ondersteunt u uw kind bij huiswerk en schoolwerk.

Om over de contacten die u met school heeft en de communicatie die u met school voert meer te weten te komen willen wij u vragen een vragenlijst in te vullen.

Digital questionnaire CPS Onderwijsontwikkeling en advies

In January and February CPS Onderwijsontwikkeling en advies will do a survey on contacts and communication between school and parents.

You may be aware of the fact that contacts between school and the parents are very important for your child’s development. During the school year, the school and parents have many different moments in which they interact. It is possible that you are involved with the school actively or perhaps you like to support your child with homework or other school work.

We would like to ask you to fill in the questionnaire on your contacts and communication with the

Veranderingen in aanmeldprocedure basisscholen

Met dit bericht informeer ik u over de voorgenomen veranderingen in de aanmeldprocedure voor basisscholen in Den Haag.
Sinds 2011 kennen wij binnen de gemeente Den Haag de aanmeldprocedure Een Aanmeldleeftijd. 95% van de kinderen wordt daardoor toegelaten op de school van aanmelding. Dat mag een succes genoemd worden.

Klik hier om de brief te bekijken.

,

Ziekmelden of bij een medisch bezoek

Verscherpte regels betreft verzuim van de lessen.

Bij ziekmelding:

Elke dag dat uw zoon of dochter ziek is melden.
Bijvoorbeeld uw zoon is maandag t/m woensdag ziek geweest dan dient u maandag, dinsdag en woensdag de school gebeld te hebben.

Bij een medisch bezoek:

Bij het bezoeken van een tandarts, dokter, ziekenhuis graag een kopie van de afspraak afgeven. Geen mogelijkheid tot kopieëren? Eventjes aan juf Hannie of Nirasja vragen.…